Chính sách xuất hoá đơn GTGT

  • CTY TNHH SX & KD Quốc Tế Đất Phú sẽ phát hành hoá đơn điện tử. Hoá đơn sẽ được gửi đến email đã cung cấp.
  • Khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn giá trị gia tăng gồm: Tên công ty, Mã số thuế, địa chỉ công ty và email nhận hóa đơn ngay sau khi nhận được hàng về địa chỉ contact@datphufarm.com với tiêu đề “Thông tin xuất hóa đơn giá trị gia tăng”
  • Khách hàng không cung cấp thông tin xuất hoá sau thời hạn 12 giờ tính từ khi khách hàng nhận hàng từ đối tác vận chuyển, chúng tôi không chịu trách nhiệm xuất lại hoá đơn cho khách hàng vì hoá đơn đã được xuất dưới hình thức “Người mua không lấy hoá đơn”.
page